สายตรงคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

เพื่อให้เกิดการพัฒนา และปรับปรุงงานบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพเหมาะสมกับการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ จึงใคร่ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่มีข้อสงสัยร้องเรียน หรือเสนอแนะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป....

ชื่อผู้ส่ง (From) *

E-Mail ผู้ส่ง *

ชื่อเรื่อง (Subject) *

รายละเอียด (Messages) *

เบอร์โทรศัพท์ (Telephone) *

* กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่อง
(ปรับปรุงวันที่ 14 ธันวาคม 2561)

ติดต่อ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 093-1378-899 หรือ 055-416601 ต่อ 1303
Copyright © 2019 Faculty of Science and Technology Uttaradit Rajabhat University . All rights reserved
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายพัฒนาสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี